موسسه تحقيقات حيوانات آزمايشگاهي
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
br ENGLISH
تعرفه


موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي RAT WISTAR 
 
 
اين حيوان به قيمت 9000 تومان براي هر سر موش عرضه مي شود.
 

موش كوچك آزمايشگاهي
 
موش كوچك نژاد Balb/c

 
 
اين نژاد حيوان به قيمت 3000 تومان براي هر سر موش عرضه مي شود.
 
 

موش كوچك نژاد C57
 
 
اين نژاد حيوان به قيمت 10000 تومان براي هر سر موش عرضه مي شود.
 
  
خوكچه هندي Guinea Pig
  
اين حيوان آزمايشگاهي به قيمت 30000 تومان براي هر سر خوكچه عرضه مي شود.
لطفاً مبلغ مورد نظر جهت خريد حيوانات آزمايشگاهي را به شماره حساب بازآموزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران: 
2178435122008 واريز نماييد و فيش واريز را به موسسه تحويل دهيد.

 

1395/04/22
Powered by DorsaPortal