موسسه تحقيقات حيوانات آزمايشگاهي
۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
br ENGLISH
توليدات موسسهموش سفيد بزرگ آزمايشگاهي( RAT WISTAR )
 
 

ازنظرتعداد حيوانات مورداستفاده درپژوهش هاي بيومديكال موش رت به عنوان دومين حيوان آزمايشگاهي شمرده مي شود اين موش ها به راحتي با روش هاي پژوهشي سازگاري پيدا مي كنند. رت هاي آزمايشگاهي امروزي درحقيقت نسل اهلي شده  Rattusnorvegicus هستند. تاسال ۱۸۰۰ ميلادي اين حيوانات براي پرورش،افزايش نسل و متعاقبا براي انجام مطالعات نوروآناتومي درآمريكا واروپا مورد استفاده قرار مي گرفتند. دراواخر قرن ۱۹ و اوايل قرن ۲۰ بود كه دسته ها و سويه هاي منفرد و شخصي براي شروع كار انتخاب شده و به كارگرفته شدند. اختلافات متمايزكننده اي بين جوندگان وحشي و آزمايشگاهي وجود دارد. براي مثال، رت هاي آزمايشگاهي داراي غدد هيپوفيز وآدرنال كوچك، بلوغ جنسي زودرس، عدم وجود چرخه فصلي توليدمثلي، باروري بهتر نسبت به رت هاي وحشي آزاد هستند وطول عمر كمتري از آنها دارند.

قدرت شنوايي بالاي آنها سبب شده كه آنها نسبت به اصوات ماوراء صوت وفركانس هاي بالا حساس باشند. بينايي آنها ضعيف و نسبت به تشخيص رنگ ناتوان ميباشند. از موش رات در بررسي هاي فيزيولوژيكي،ت حقيقات دندانپزشكي، ارزيابي و بررسي دارويي و سرطان شناسي و ... استفاده مي شود.
 
 
موش سفيد كوچك آزمايشگاهي
SMALL LABORATORY MOUSE
 
 
موش BALB/C
 
 


موش
C57
 
 
 
 
 كاربرد موش هاي كوچك آزمايشگاهي در پژوهش هاي زيست شناختي از سده نوزدهم به بعد به تدريج پيشرفت نمود. در ابتدا موش را به صورت تفنني پرورش ميدادند سپس اين كار به كاوش در ويژگي هاي نژادي (گونه ها و زيرگونه ها) و بررسي توارث در موشها منجر شد.
موش سوري به مراتب بيش از ساير پستانداران به عنوان پستاندار آزمايشگاهي بكار ميرود. موش اين موقعيت منحصر بفرد را مديون اندازه كوچك و باروري بالايش است و از نظر خلقت شيبه انسان است. (جداي ازدندانهاي جوشي بسيار اختصاصي شده اش كه مخصوص اوست). موش بسهولت خودش را براي اهلي شدن و زندگي درقفس سازگار كرده است واين خصوصيت باعث شده است كه موش ارزان ترين وقابل دسترس ترين پستاندار آزمايشگاهي محسوب شود.
 

زمينه پژوهش:

پژوهش هاي وراثتي

پژوهش هاي مربوط به سرطان

بيماريهاي عفوني و آزمايش هاي تشخيصي
 
 
 
 
 
خوكچه هندي GUINEA PIG
 
 
 
 
 

خوكچه هندي: نام علميCaviaporcellus

يك پستاندار از راسته جوندگان Rodentia و زير راسته Hystricomoprpha و خانواده Caviidae مي باشد.

نام خوكچه هندي از دير باز با تحقيقات مترادف بوده وبه عنوان منبع غذايي اهميت بسزايي داشته است . امروزه نيز خوكچه هندي در بسياري از مناطق آمريكاي جنوبي نگهداري مي شود. خوكچه هندي براي اولين بار در اواخر قرن ۱۸ ميلادي توسط لاووازيه براي اندازه گيري توليد گرما استفاده گرديد .

مهمترين كابرد هاي خوكچه هندي به عنوان مدل حيواني عبارتند از:
 

1- مطالعات ايمونولوژي: بررسي مكانيسم هاي ايمني زايي نسلهاي جديد انواع واكسنBCG . مطالعات كمپلمانهاواكنشهاي آنافيلاكسيك.

2- مطالعات عفوني: در بيماري هاي عفوني همچون بروسلوز، مشمشه، ديفتري، سل، تيفوس آندميكو ...

3- مطالعات تغذيه اي:

دركمبودهاي ويتامين هاي Cو اسيدفوليك : به دليل نيازها و شباهت هاي آنزيمي مربوطه در انسان وخوكچه هندي.

4- بررسي اسيدهاي امينه: مانندآرژنين.

5- مطالعات المانهاي خوني: مانند پتاسيم.

6- مطالعات شنوايي: بررسي هاي پاتولوژي: به دليل مشابهت بسيار ساختار حلزون گوش داخلي وگوش بيروني.

7- مطالعات ژنتيكي: بررسي رنگدانه هاي جلدي.
 
 
 

 

1394/07/08
Powered by DorsaPortal